Dinh dưỡng

  • Không có chuyên mục

Sử dụng giáp xác chân chèo trong ương ấu trùng cua biển

Copepoda (giáp xác chân chèo) một lựa chọn thay thế mới cho Artemia làm tăng tỉ lệ sống ở ấu trùng cua biển. Tìm kiếm đa dạng nguồn thức ăn là một trong các xu hướng mới đối với nghề nuôi trồng thủy sản, trong đó có cả lĩnh vực sản xuất giống nhằm tối…

Một số loại thức ăn sử dụng trong nuôi trồng thủy sản

Trong nuôi trồng thủy sản, chi phí thức ăn thường chiếm khoảng 50 – 70% giá thành sản xuất. Thức ăn sử dụng trong quá trình nuôi là yếu tố then chốt ảnh hưởng tới năng suất nuôi, sản lượng, giá thành sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Thức ăn phù hợp với nhu…