Con giống

  • Không có chuyên mục

Cuộc cách mạng DNA trong nhân giống tôm

(Aquaculture.vn) – Công ty Prima Larvae Bali (PLB) của Indonesia đang hợp tác với Trung tâm Công nghệ Nuôi trồng Thủy sản Hoa Kỳ (CAT) để sử dụng công nghệ gen tiên tiến nhằm cải thiện chương trình nhân giống tôm thẻ chân trắng Letopenaeus vannamei. PLB là công ty sáng tạo ở Indonesia tập…