Thứ Hai, 15/05/2023, 11:00

Anh và Ấn Độ: Hợp tác giải quyết dịch bệnh trong nuôi tôm

Anh và Ấn Độ: Hợp tác giải quyết dịch bệnh trong nuôi tôm

(Aquaculture.vn) – Vương quốc Anh và Ấn Độ đã ký kết thỏa thuận mang tính bước ngoặt giúp phát triển các chương trình nghiên cứu chung bao gồm nghiên cứu sử dụng công nghệ của Vương quốc Anh để phát hiện bệnh trong nuôi tôm.

Anh và Ấn Độ: Hợp tác giải quyết dịch bệnh trong nuôi tôm

Tiềm năng sử dụng công nghệ tiên tiến của Vương quốc Anh để phát hiện bệnh sẽ được người nuôi hoan nghênh vì dịch bệnh tiếp tục là thách thức chính đối với năng suất và lợi nhuận của nghề nuôi tôm ở Ấn Độ.

Tại cuộc họp của Hội đồng Đổi mới Khoa học Anh-Ấn Độ, Vương quốc Anh và Ấn Độ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về khoa học, nghiên cứu và đổi mới, bao gồm hai sáng kiến nuôi trồng thủy sản.

Thỏa thuận mang tính bước ngoặt sẽ loại bỏ cản trở các hợp tác lớn và giúp tạo điều kiện thuận lợi cho một loạt các chương trình nghiên cứu chung mới, bao gồm nghiên cứu về việc sử dụng “công nghệ tiên tiến của Vương quốc Anh” để phát hiện bệnh trong nuôi tôm, cũng như sử dụng dữ liệu để phát hiện tảo nở hoa có hại (HAB) ảnh hưởng đến đại dương.

George Freeman, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Đổi mới và Công nghệ Vương quốc Anh cho biết: “Thỏa thuận hôm nay là một phần trong chương trình tăng cường hợp tác của Vương quốc Anh với các cường quốc khoa học toàn cầu khác về đổi mới và nghiên cứu mang tính đột phá, giúp giải quyết những thách thức toàn cầu chung”.

Hảo Mai (Theo Thefishsite)