Anh và Ấn Độ: Hợp tác giải quyết dịch bệnh trong nuôi tôm

Anh và Ấn Độ: Hợp tác giải quyết dịch bệnh trong nuôi tôm

(Aquaculture.vn) – Vương quốc Anh và Ấn Độ đã ký kết thỏa thuận mang tính bước ngoặt giúp phát triển các chương trình nghiên cứu chung bao gồm nghiên cứu sử dụng công nghệ của Vương quốc Anh để phát hiện bệnh trong nuôi tôm. Tiềm năng sử dụng công nghệ tiên tiến của Vương quốc…

Ấn Độ: Nhập khẩu tôm bố mẹ giảm mạnh

Biểu đồ thể hiện nhập khẩu tôm tại Ấn Độ giai đoạn 2019-2023

(Aquaculture.vn) – Sản lượng tôm tại Ấn Độ vụ nuôi đầu năm 2023 giảm 30-40%, do nhập khẩu tôm bố mẹ giảm dẫn đến các trại tôm giống giảm quy mô sản xuất. Dựa trên số liệu nhập khẩu tôm tại Ấn Độ giai đoạn 2019-2023 (Hình 1), cho thấy sự chuyển hướng trong sản xuất,…

Toàn cảnh thị trường tôm giống tại Ấn Độ năm 2022

(Aquaculture.vn) – Theo thông tin từ Shrimp insights, năm 2022 tình hình nhập khẩu tôm bố mẹ tại Ấn Độ giảm so với năm 2021, điều này có thể ảnh hưởng tới việc thả nuôi của nông dân ở vụ sản xuất đầu tiên của năm 2023. Nhập khẩu tôm bố mẹ giảm Tháng 11/2022,…