Hành trình ACIAR 30 năm: 243 dự án nghiên cứu nông nghiệp năng suất, bền vững tại Việt Nam

(Aquaculture.vn) – Suốt 30 năm hoạt động tại Việt Nam (1993-2023), với sứ mệnh hỗ trợ các quốc gia đối tác xây dựng hệ thống nông nghiệp năng suất, bền vững và có khả năng thích ứng, Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) đã và đang triển khai 243 dự án…

ACIAR: Cam kết tài trợ 23 triệu AUD cho các dự án nông nghiệp tại Việt Nam

(Aquaculture.vn) – Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) cam kết ngân sách tài trợ 23 triệu AUD (đô la Úc) cho các dự án nông nghiệp tại Việt Nam trong vòng 5 năm tới, hướng đến các nghiên cứu dài hạn và góp phần chuyển đổi hệ thống lương thực, thực…

Công nghệ nuôi biển: những mô hình độc đáo ở Khánh Hòa

Với điều kiện địa lý hiếm nơi nào có được, tỉnh Khánh Hòa đã phát triển nghề nuôi biển như một hướng đi chiến lược, nhất là khi các Tổ chức quốc tế như Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR), các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy…