Thứ Tư, 31/05/2023, 8:00

Hệ thống Biofloc: Thay đổi độc lực vi khuẩn V. parahaemolyticus trên hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng

Hệ thống biofloc giúp nâng cao chất lượng nước, năng suất tăng trưởng và sức đề kháng của tôm thẻ chân trắng đối với vi khuẩn V. parahaemolyticus

(Aquaculture.vn) Biofloc có thể điều khiển sự chuyển đổi kiểu hình của mầm bệnh, dẫn đến giảm độc lực in vitro và cải thiện tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng.

Hệ thống biofloc giúp nâng cao chất lượng nước, năng suất tăng trưởng và sức đề kháng của tôm thẻ chân trắng đối với vi khuẩn V. parahaemolyticus
Hệ thống biofloc giúp nâng cao chất lượng nước, năng suất tăng trưởng và sức đề kháng của tôm thẻ chân trắng đối với vi khuẩn V. parahaemolyticus

Thí nghiệm được thực hiện tại Phòng thí nghiệm Nuôi trồng Thủy sản & Trung tâm Tham khảo Artemia, Đại học Ghent, Bỉ. Kết quả của nghiên cứu này đã chứng minh rằng hệ thống biofloc được duy trì ở tỷ lệ carbon-nitrogen là 15:1 giúp tăng cường tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng khi thử nghiệm với chủng V. parahaemolyticus (AHPND).

Những kết quả này nhấn mạnh rằng trong hệ thống biofloc, vi khuẩn V. parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính có thể chuyển từ kiểu hình sinh vật phù du sống tự do, có độc lực sang kiểu hình màng sinh học không có độc lực, bằng sự giảm phiên mã của một số gen, bao gồm cả những gen liên quan đến việc sản xuất độc tố và tăng biểu hiện của gen chuyển đổi kiểu hình trong điều kiện in vitro và in vivo. Vi khuẩn V. parahaemolyticus chủng được chuyển sang một kiểu hình ít độc hơn đối với các loài tôm. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng biofloc kích thích khả năng miễn dịch bẩm sinh và giảm tác động của vi khuẩn V. parahaemolyticus gây bệnh trên tôm.

Hệ thống biofloc đã cải thiện năng suất tăng trưởng và khả năng kháng bệnh đối với chủng V. parahaemolyticus gây bệnh AHPND của tôm thẻ chân trắng. Hệ thống biofloc thường được hình thành bởi sự kết tụ của vi sinh vật, vi tảo, các hạt hữu cơ hoặc chất rắn từ thức ăn thừa. Đối với tôm trong hệ thống biofloc, floc tiêu thụ có thể chiếm tới 29% lượng thức ăn hàng ngày. Do đó, biofloc tiêu thụ có thể điều chỉnh về mặt dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe của tôm, cải thiện năng suất tăng trưởng và tăng khả năng chống lại vi khuẩn V. parahaemolyticus được thử nghiệm.

Quan điểm

Kết quả nghiên cứu cung cấp cái nhìn mới về tác dụng bảo vệ của hệ thống biofloc chống lại vi khuẩn V. parahaemolyticus. Những kết quả này cho thấy tác dụng bảo vệ của hệ thống biofloc bởi kiểu hình vi khuẩn V. parahaemolyticus gây bệnh AHPND có thể thay đổi thành kiểu hình màng sinh học không độc lực. Khả năng của hệ thống biofloc trong việc nâng cao chất lượng nước, năng suất tăng trưởng và sức đề kháng của tôm thẻ chân trắng đối với vi khuẩn V. parahaemolyticus.

Hảo Mai (Lược dịch)