Thứ Hai, 22/05/2023, 11:00

Trung Quốc: Xuất khẩu thủy sản đạt 113,1 triệu USD tháng 3/2023

Giá trị xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc tháng 3/2023

(Aquaculture.vn) Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc trong tháng 3/2023 đạt 113,1 triêu USD, giảm 38,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 240,9 triệu USD đạt 15% kinh ngạch năm 2022.

Giá trị xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc tháng 3/2023
Giá trị xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc tháng 3/2023

Trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc đạt 113,1 triêu USD, giảm 38,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc chiếm 14,76%, thị trường lớn thứ 2 sau Hoa Kỳ (16,75%), EU (12,09%), Hàn Quốc (8,8%), ASEAN (7,75%).

Top 5 sản phẩm xuất khẩu thủy sản nhiều nhất sang Trung Quốc bao gồm: Cá da trơn, cá rô phi, tôm, mực và bạch tuộc. Trong đó, cá da trơn có kim ngạch xuất khẩu đạt 51,3 triệu USD, giảm 43,1% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm tỷ trọng nhiều nhất 45% xuất khẩu thủy sản sang thị trường này. Xuất khẩu tôm đạt 32,3 triệu USD, có xu hướng giảm 48,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên tăng 108,1% so với tháng 2/2023. Ngoài ra, các sản phẩm thủy sản khác đang có sức hút lớn tại thị trường này với mức 22,2% trong tháng 3/2023.

Giá tôm xuất khẩu bình quân có xu hướng tăng trong tháng 3/3023 ở mức 9,8 USD/kg tăng 14,8% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá mực và bạch tuộc xuất khẩu bình quân trong tháng 3/2023 ở mức 2,6 USD/kg giảm 8,3% so với tháng trước và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngọc Anh