Thứ Ba, 17/08/2021, 17:00

Indonesia: Giá tôm chân trắng tiếp tục giảm

Giá tại đầm tôm chân trắng nguyên liệu cỡ lớn của Indonesia giảm trở lại trong tuần 31 (từ 2-8/8/2021).

Giá tôm chân trắng cỡ 30, 40 và 100 con tiếp tục giảm xuống 93.703 IDR/kg, 80.888 IDR/kg và 49.277 IDR/kg trong tuần 31. Trong khi giá tôm cỡ trung bình và nhỏ cỡ 60 con và 80 con đi theo xu hướng khác.

Giá tôm cỡ 60 con ổn định ở mức 67.296 IDR/kg trong khi giá tôm cỡ 80 con tăng lên 60.370 IDR/kg.

Tính theo USD, giá tôm đạt 6,51 USD/kg và 5,62 USD/kg đối với cỡ 30 con và 40 con/kg; 4,68 USD/kg đối với cỡ 60 con và 4,20 USD/kg và 3,42 USD/kg đối với cỡ 80 con và 100 con.

Theo ông Jim Gulkin thuộc Siam Canadian Group, giá tôm giảm chủ yếu do khâu vận chuyển gặp khó khăn. Kho lạnh của các nhà chế biến tại Indonesia đã đầy do không có container đến nhiều thị trường tiêu thụ, điều này buộc một số nhà máy phải giảm công suất chế biến.

Một số nhà máy đóng gói cũng cho rằng khó khăn về container XK do dịch bệnh Covid, là nguyên nhân dẫn tới giá tôm giảm.

Giá tôm tại tỉnh sản xuất tôm chính của Indonesia là Đông Java trong giai đoạn này cũng giảm đối với tất cả các cỡ.

Giá tôm cỡ 30, 40 và 60 con giảm xuống 95.333 IDR/kg, 81.666 IDR/kg và 69.000 IDR/kg trong kgi giá tôm cỡ 80 và 100 con cũng giảm xuống 62.333 IDR/kg và 51.000 IDR/kg.

Tại Trung Java, Indonesia, giá tôm tất cả các cỡ đều giảm, trừ cỡ 40 con vẫn ổn định ở mức 88.000 IDR/kg trong tuần 30. Giá tôm tất cả các cỡ ở Tây Java giảm.

Nguồn: undercurrentnews
Nguồn: undercurrentnews
Tags: