Nhân rộng mô hình hay

Anh Trần Văn Côi (bên phải) mỗi năm thu nhập trên 250 triệu đồng từ mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến

Các địa phương trong huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) đang chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc phát triển, nhân rộng mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất. Hiện nay, trên địa bàn huyện có nhiều hình thức nuôi tôm mà người dân lựa chọn thực…