Hiệu quả từ mô hình nuôi cá trong ao bán nổi

Trong vài năm trở lại đây, việc chuyển đổi các ruộng lúa canh tác kém hiệu quả, bị bỏ hoang sang trồng các cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn đã không còn xa lạ với người nông dân. Tuy nhiên, việc chuyển đổi ruộng sang làm ao bán nổi nuôi…