Tỏi: Kháng sinh tự nhiên cực hữu ích trong nuôi trồng thủy sản

Hiện nay, dịch bệnh trên nhiều thủy sản ngày càng nhiều, dịch bệnh lây lan nhanh chóng, trong đó việc lạm dụng các loại hợp chất hóa học, các chất kháng sinh đã tạo nên sự tồn dư kháng sinh và các tác nhân gây bệnh kháng thuốc trong quá trình điều trị bệnh. Việc…