Hợp nhất tạo ra những “ông lớn” trong ngành thức ăn tôm toàn cầu

Các nhà sản xuất thức ăn thủy sản lớn nhất thế giới đang thắt chặt kiểm soát đối với ngành thức ăn nuôi tôm toàn cầu. Các thương vụ mua lại trong thập kỷ qua đã củng cố lĩnh vực thức ăn nuôi tôm, hình thành Skretting, Cargill, CP Foods, Thai Union, Grobest, Quảng Đông…