Cá rô phi nuôi có thể được hưởng lợi từ việc cho ăn vi tảo

(Aquaculture.vn) – Nghiên cứu mới cho thấy cá rô phi ăn chế độ ăn tăng cường vi tảo có thể tăng sản lượng, chất lượng phi lê và khả năng kháng bệnh Các nhà khoa học từ Đại học Zagazig, Đại học Princess Nourah Bint Abdulrahman, Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp (ARC) và Đại…