Thứ Năm, 29/06/2023, 13:30

Nông dân Diễn Châu (Nghệ An): Mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới vào nuôi tôm thẻ thương phẩm

Mô hình nuôi tôm thẻ hộ anh Nguyễn Cường xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu

Năm 2022, được sự hỗ trợ từ chính sách phát triển mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng áp dụng công nghệ mới của tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Cường đã mạnh dạn chuyển đổi trên quy mô diện tích hơn 1,7 ha để đầu tư xây dựng 02 bể ương gièo mỗi bể có diện tích 200 m2 và 09 ao nuôi, mỗi ao có diện tích trên 1.000 m2 cùng với hệ thống ao chứa, lắng, xả thải để nuôi theo quy trình công nghệ nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh.

Tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, sau hàng chục năm nuôi ao lót bạt trên cát, ông Nguyễn Cường cũng đã nhận ra những bất cập, hạn chế của việc nuôi theo hình thức cũ.

Nông dân Diễn Châu (Nghệ An): Mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới vào nuôi tôm siêu thâm canh
Mô hình nuôi tôm thẻ hộ anh Nguyễn Cường xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu

Năm 2022, được sự hỗ trợ từ chính sách phát triển mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng áp dụng công nghệ mới của tỉnh, ông đã mạnh dạn chuyển đổi trên quy mô diện tích hơn 1,7 ha để đầu tư xây dựng 02 bể ương gièo mỗi bể có diện tích 200 m2 và 09 ao nuôi, mỗi ao có diện tích trên 1.000 m2 cùng với hệ thống ao chứa, lắng, xả thải để nuôi theo quy trình công nghệ nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh nhiều giai đoạn ít thay nước.

Với 1,2 triệu con giống thả nuôi, ở giai đoạn 1, tôm được ương trong bể ương gièo với mật độ lên đến 4.000 con/m2 trong 30 ngày, sau đó chuyển sang nuôi giai đoạn 2 ở ao nuôi với mật độ 600 con/m2 trong 1 tháng, và cuối cùng là chuyển sang ao nuôi giai đoạn 3 đến khi thu hoạch. Sau thời gian 3 tháng, ông đã thắng lợi ngay ở vụ thu hoạch đầu tiên với 14 tấn tôm thương phẩm, kích cỡ trung bình 70 con/kg, lợi nhuận đạt gần 900 triệu đồng.

Thu hoạch tôm thẻ hộ anh Nguyễn Cường xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu
Thu hoạch tôm thẻ hộ anh Nguyễn Cường xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu

Từ kết quả ông Cường cho biết, khi áp dụng quy trình này, chi phí để xây dựng hệ thống ao và vận hành trong thời gian nuôi là tương đối cao nhưng bù lại, một người có thể dễ dàng chăm sóc, quản lý được nhiều ao/bể nuôi, tôm được nuôi, tôm ít bị bệnh và nếu tôm mắc bệnh thì cũng dễ phát hiện cũng như dễ xử lý hơn nuôi ao truyền thống ngoài trời, giảm được chi phí, năng suất và hiệu quả sản xuất cao hơn, bảo vệ môi trường nuôi; mỗi năm ông có thể thu hoạch được nhiều lứa hơn so với cách nuôi cũ nhờ thực hiện phương pháp ương gièo, nuôi gối ao./.

Trần Trung Thành

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An