Thứ Sáu, 10/03/2023, 13:30

Axit tannic hoạt động tốt trong chế độ ăn của tôm thẻ chân trắng

(Aquaculture.vn) – Nghiên cứu này đã đánh giá tác động của axit tannic (TA) trong chế độ ăn của tôm thẻ chân trắng L. vannamei. Kết quả cho thấy TA trong chế độ ăn đã cải thiện tốc độ tăng trưởng, tiêu hóa, khả năng miễn dịch không đặc hiệu của tôm, khả năng chống lại stress amoniac và vi khuẩn đường ruột. TA có thể là một chất thay thế kháng sinh tiềm năng, tự nhiên, thay thế cho các chất phụ gia thức ăn trong tôm thẻ chân trắng với liều lượng bổ sung là 400–800 mg/kg. 

Axit tannic (TA) là một hợp chất polyphenolic phổ biến trong tự nhiên. TA trong chế độ ăn kiêng liều thấp đã được báo cáo là có lợi đối với hiệu suất tăng trưởng của động vật, khả năng miễn dịch, sức khỏe đường ruột và khả năng chống oxy hóa.  Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng sự đa dạng vi khuẩn gia tăng trong ruột của các sinh vật có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng sau một thời gian cho cá ăn chế độ ăn có chứa tanin cô đặc. Ngoài ra, một số nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng nồng độ TA thấp có thể cải thiện tình trạng sức khỏe, tiêu hóa chất dinh dưỡng và hiệu suất tăng trưởng của gà và lợn.

Ruột là cơ quan quan trọng cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ ở động vật thủy sản, đồng thời là hàng rào quan trọng chống lại các tác nhân lây nhiễm và độc tố. Việc nuôi dưỡng một đường tiêu hóa khỏe mạnh có tác động sống còn đến sức khỏe và sự phát triển của động vật thủy sinh. Ngoài ra, đường ruột không chỉ chứa hệ vi sinh vật mà còn chứa nhiều sản phẩm chuyển hóa của hệ vi sinh vật đường ruột. Chúng ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch của vật chủ và rất quan trọng để duy trì cân bằng nội môi đường ruột.

Hơn nữa, tình trạng viêm trong ruột của các sinh vật còn gây ra sự gia tăng của một số vi khuẩn có khả năng gây bệnh, có thể làm hỏng mô rào cản và gây viêm ruột. Theo báo cáo, tannin có thể điều chỉnh sự phong phú của vi khuẩn có lợi hoặc có hại trong ruột.

Thiết lập nghiên cứu

Tôm thẻ chân trắng (L. vannamei)  khỏe mạnh, sạch bệnh có trọng lượng trung bình 0,3±0,03g được chọn ngẫu nhiên từ ao nuôi địa phương tại Changyi, Trung Quốc. Tôm được thích nghi trong 7 ngày trước khi bắt đầu thí nghiệm cho ăn. Sau khi thích nghi, chỉ sử dụng tôm đang trong giai đoạn lột xác.

Tổng cộng có 6.000 con tôm khỏe mạnh được phân ngẫu nhiên thành 4 nhóm tương tự với các hàm lượng TA khác nhau: TA-0 (0 mg/ kg), TA-200 (200 mg/kg), TA-400 (400 mg/kg) và TA-800 (và 800 mg/kg) với 3 lần lặp lại. Thả 500 con tôm mỗi bể 5.000L,  mỗi nhóm được cho ăn thức ăn thử nghiệm tương ứng và tất cả tôm thử nghiệm được cho ăn 3 lần/ngày cho đến khi ăn no. Thử nghiệm kéo dài trong 56 ngày và lượng thức ăn được điều chỉnh theo sự tăng trưởng của tôm. Các thông số môi trường trong xét nghiệm là oxy hòa tan (DO) > 6 mg/L; độ mặn 32±0,5‰; nhiệt độ 28±0,50 C và pH 7,8–8,2. Hằng ngày, thay30% nước trong mỗi bể và siphong thức ăn thừa.

Khi kết thúc thử nghiệm, các mẫu gan tụy từ mỗi bể được thu thập ngẫu nhiên để phân tích biểu hiện gen và sinh hóa, và ruột tương ứng được lấy mẫu để phân tích hoạt động của enzyme tiêu hóa và cộng đồng vi sinh vật. Tất cả các mẫu thí nghiệm được đông lạnh và bảo quản trong nitơ lỏng để phân tích thêm.

Kết quả nghiên cứu

Trong nghiên cứu này, việc bổ sung 400–800 mg/kg TA trong khẩu phần đã thúc đẩy tăng trưởng, giảm tỷ lệ chuyển hóa thức ăn và cải thiện tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng sau khi bị stress amoniac.

Tôm ăn chế độ ăn TA có FCR thấp hơn và tăng trọng cao hơn so với tôm ăn chế độ TA-0. Nhóm TA-400 có năng suất tăng trưởng và sử dụng thức ăn cao nhất. Sau thử nghiệm cho ăn 56 ngày, tỷ lệ sống của tôm trong 3 nhóm TA cao hơn đáng kể so với nhóm TA-0 và tỷ lệ sống của nhóm TN-800 cao hơn đáng kể so với nhóm TN-200 (Hình 1A). Ngoài ra, sau khi bị stress với amoniac trong 48 giờ, tỷ lệ sống của nhóm TA-0 là khoảng 15,67% và của nhóm TA-800 là khoảng 30,67%. Tỷ lệ sống của nhóm TA-800 cao hơn đáng kể so với nhóm TA-0 (Hình 1B).

Hình 1: Biểu đồ thể hiện ảnh hưởng của TA trong chế độ ăn của tôm thẻ chân trắng trong 56 ngày (A) và stress amoniac trong 48 giờ (B)

Hoạt động của các men tiêu hóa liên quan trực tiếp đến quá trình tiêu hóa, hấp thụ các chất dinh dưỡng và quá trình sinh trưởng của vật nuôi. Các nghiên cứu trước chỉ ra rằng liều lượng TA thấp có tác động tích cực đến chức năng tiêu hóa và hấp thụ của sinh vật. Trong nghiên cứu này, TA trong khẩu phần làm tăng hoạt động của các enzyme tiêu hóa trong ruột của tôm thẻ chân trắng, cho thấy rằng TA có thể tăng cường khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng và góp phần cải thiện năng suất tăng trưởng. Ngoài ra, TA trong chế độ ăn uống có thể tăng cường khả năng chống oxy hóa và khả năng miễn dịch không đặc hiệu của tôm để chống lại stress amoniac.

Hệ vi sinh vật đường ruột có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe của vật chủ. Kết quả cho thấy việc bổ sung TA trong 56 ngày đã làm tăng tính đa dạng và thay đổi thành phần của hệ vi sinh vật đường ruột ở tôm. Một số chi vi khuẩn chính cũng cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa các nhóm nghiệm thức. Trong số đó, tập trung vào các vi khuẩn có liên quan đến sức khỏe của vật chủ, chẳng hạn như Rhodobacteracea có thể đóng góp vào chu trình carbon và nitơ toàn cầu bằng cách phá vỡ một lượng lớn vật liệu hữu cơ. Số lượng Rhodobacteracea cao nhất đã được quan sát thấy trong nhóm TA-800, điều này phù hợp với hiệu suất tăng trưởng tốt nhất của L. vannamei.

Những kết quả này cho thấy TA trong chế độ ăn có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của tôm bằng cách điều chỉnh sự phong phú của hệ vi khuẩn đường ruột. Ngoài ra, Paracoccus sp. (Proteobacteria) là một loại vi khuẩn khử nitrat có thể giúp khử nitrat thành nitơ phân tử. Sự phong phú của Paracoccus tăng lên ở một số nhóm TA và TA làm tăng sự phong phú của vi khuẩn có lợi trong ruột.

Hình 2: Mật độ tương đối trung bình của vi khuẩn chiếm ưu thế trong ruột tôm ở các phương pháp điều trị khác nhau. (A) cấp ngành; (B) cấp lớp; và (C) cấp chi.

Việc bổ sung TA trong chế độ ăn làm giảm sự phong phú của mầm bệnh Flavobacteriaceae trong ruột tôm. Vi khuẩn Vibrio spp. là mầm bệnh phổ biến ở động vật thủy sinh và các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy rằng TA trong chế độ ăn uống thúc đẩy hoạt động kháng khuẩn bằng cách giảm hàm lượng ion sắt.  Từ kết quả nghiên cứu, mức độ giảm của Vibrio spp. chỉ ra rằng TA làm giảm nguy cơ mầm bệnh cơ hội giả định trong ruột tôm thẻ chân trắng.

Nhìn chung, TA trong chế độ ăn uống có thể điều chỉnh chức năng trao đổi chất của hệ vi sinh vật đường ruột của tôm thẻ chân trắng L. vannamei. Do đó, bổ sung TA trong chế độ ăn uống có thể gây ra các biến thể vi sinh vật đường ruột ở tôm và sự đa dạng vi sinh vật gia tăng có thể góp phần chống lại các tác động bất lợi của việc tiếp xúc với amoniac.

Quan điểm

Kết quả nghiên cứu này cho thấy rằng Axit tannic trong chế độ ăn uống đã cải thiện sự tăng trưởng, tiêu hóa, khả năng miễn dịch không đặc hiệu, khả năng chống lại stress amoniac và cộng đồng vi khuẩn đường ruột. TA không có bất kỳ tác động tiêu cực hoặc thay đổi nghiêm trọng nào về cấu trúc hình thái của ruột và gan tụy ở tôm thẻ chân trắng L. vannamei. Hơn nữa, TA không chỉ tăng cường sự phong phú tương đối của vi khuẩn có lợi mà còn làm giảm sự phong phú tương đối của vi khuẩn gây bệnh cơ hội ở tôm. Việc bổ sung 400–800 mg/kg TA thể hiện giá trị ứng dụng cao nhất cho nuôi tôm.

 Ngọc Anh (Lược dịch)

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận