Thứ Tư, 26/10/2022, 16:55

Ảnh hưởng của tannin đến hiệu suất tăng trưởng, tổng cộng đồng haemocyte và hoạt động lysozyme của tôm chân trắng

(Aquaculture.vn) – Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá hiệu quả của chế độ ăn bao gồm tannin thủy phân thương mại (HT) đối với năng suất tăng trưởng và các thông số miễn dịch huyết học của tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương (Litopenaeus vannamei). 

Tannin có thể được tìm thấy ở cây hạt dẻ (Ảnh: ST)

Bốn chế độ ăn thực tế đẳng cấp và biệt lập được xây dựng để chứa 0; 0,1; 0,2 và 0,3% HT thu được từ hạt dẻ ngọt (Castanea sativa). HT 0,3% được thiết kế để đưa vào chế độ ăn có hàm lượng bột cá (FM) thấp (7,5%), trong khi những thức ăn khác bao gồm 10% FM. Tổng số 240 con tôm post với trọng lượng cơ thể ban đầu trung bình là 4,24 ± 0,03g được thả ngẫu nhiên thành bốn nhóm, với bốn lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức và 15 con cho mỗi bể nuôi.

Kết quả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về sinh khối cuối cùng, trọng lượng trung bình cuối cùng, tỷ lệ sống, tăng trọng (WG), hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) và hệ số tăng trưởng nhiệt (TGC). Tuy nhiên, về mặt sinh học, hiệu suất tốt hơn được quan sát thấy khi chế độ ăn có hàm lượng HT cao hơn. Tôm được cho ăn khẩu phần có 0,2 và 0,3% HT có tổng số lượng bạch cầu cao hơn đáng kể, và những con được cho ăn khẩu phần có 0,2% HT cũng có hoạt tính lysozyme cao hơn đáng kể so với tôm từ nhóm đối chứng. Các kết quả này chỉ ra rằng 0,2 và 0,3% HT có thể cải thiện đáng kể năng suất tăng trưởng và các thông số miễn dịch huyết học của tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương, và có các đặc tính chức năng tiềm năng khi được đưa vào khẩu phần thương mại cho tôm. 3% HT có tổng số lượng bạch cầu cao hơn đáng kể, và những con được cho ăn chế độ ăn có 0,2% HT cũng có hoạt tính lysozyme cao hơn đáng kể, so với tôm từ nhóm đối chứng.

Tác giả: Romi Novriadi , Rifqi Fadhilah , Aldy Eka Wahyudi , Clara Trullàs

Tú Linh (dịch)