Thứ Bảy, 12/08/2023, 16:00

Albendazole: Hiệu quả điều trị EHP gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng

(Aquaculture.vn) Nghiên cứu này đã xác định albendazole là một loại thuốc tiềm năng để kiểm soát bệnh Vi bào tử trùng (EHP) gây ra trên tôm thẻ chân trắng, giúp giảm thiệt hại sản xuất do EHP gây ra.

Cho đến nay, các báo cáo về điều trị bệnh Vi bào tử trùng (EHP) gây ra trên tôm là rất hạn chế. Chỉ có một nghiên cứu khẳng định rằng axit linolenic có thể được sử dụng như một chất điều hòa trao đổi chất để kiểm soát EHP gây ra (Ning & cs., 2021) và chưa có báo cáo nào về việc sử dụng hoặc hiệu quả của các hợp chất kháng vi bào tử trùng trong việc giảm EHP. Các dẫn xuất của benzimidazole như albendazole và fumagillin có khả năng cản trở sự phát triển của ký sinh trùng nội bào (Costa & Weiss, 2000; Schmahl & Benini, 1998).

Albendazole, được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng từ một số loại microsporidia. Một số tác giả đã đánh giá hiệu quả của albendazole trong việc kiểm soát thành công nhiễm microsporidian như: Glugea anomala ở cá ba gai (Schmahl & Benini, 1998) và Nosema bomycis trên Spodoptera frugiperda (Sâu keo) (Haque & cs., 1993). Những phát hiện này đã chứng minh rằng các dẫn xuất benzimidazole như albendazole có thể là một loại thuốc tiềm năng để giảm nhiễm trùng microsporidian.

Thiết lập nghiên cứu

Tôm thẻ chân trắng (8,31 ± 1,22 g; 10,45 ± 1,51 cm) nghi ngờ nhiễm EHP được lấy từ một trang trại nuôi tôm nước lợ thương mại ở quận Tiruvallur, Tamil Nadu, Ấn Độ.

Tôm bị nhiễm EHP được điều trị với albendazole ở các nồng độ 1, 5, 10, 25, 50 và 75 mg/L và được đánh giá về việc giảm số lượng bản sao DNA của EHP ở 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ngày sau khi điều trị bằng xét nghiệm Real-time PCR (RT-qPCR) định lượng tuyệt đối.

Kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu cho thấy bản sao DNA của EHP giảm đến 98% ở nhóm tôm được xử lý với albendazole 75 mg/L/ngày trong 24 ngày. Sự biểu hiện của các gen enzyme chống oxy hóa cụ thể là Mangan superoxide dismutase (cMnSOD), catalase (CAT) giảm và glutathione peroxidase (GPx);  haemolymph aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) và phosphatase kiềm (ALP) có sự thay đổi đáng kể.

Sự tăng đáng kể trong các biểu hiện tương đối của gen GPx và giảm thiệt hại oxy hóa do EHP gây ra bởi sự biểu hiện quá mức của các gen cMnSOD và CAT được quan sát thấy ở tôm điều trị albendazole với nồng độ 25, 50 và 75 mg/L sau 24 ngày. Đã quan sát thấy mức giảm đáng kể nồng độ AST và ALT trong máu khi điều trị bằng 25, 50 và 75 mg/L trong 24 ngày và không có thay đổi đáng kể nào trong ALP.

Albendazole: Hiệu quả điều trị EHP gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng

Kết luận

Nghiên cứu nhấn mạnh hoạt động kháng vi bào tử trùng của albendazole đối với tôm nhiễm EHP. Phân tích Real-time PCR cho thấy số lượng EHP giảm đáng kể so với nhóm đối chứng. Điều này được hỗ trợ bởi sự giảm thiệt hại oxy hóa EHP gây ra do biểu hiện tăng đáng kể của các gen cMnSOD, CAT và sự gia tăng của gen GPx. Ngoài ra, việc sử dụng albendazole không ảnh hưởng đến nồng độ aminotransferase và phosphatase trong máu. Nghiên cứu này đã xác định albendazole là một loại thuốc tiềm năng để kiểm soát nhiễm EHP ở tôm thẻ chân trắng.

Hà Anh (Lược dịch)