Thứ Tư, 19/04/2023, 8:00

Chí Linh có 2 vùng nuôi thuỷ sản VietGAP

Chí Linh có 2 vùng nuôi thuỷ sản VietGAP

Tính đến hết tháng 3.2023, TP Chí Linh có 2 vùng nuôi thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGAP với tổng diện tích 25 ha.

Chí Linh có 2 vùng nuôi thuỷ sản VietGAP

Trong đó, một vùng thuộc phường Cổ Thành rộng 20 ha, vùng còn lại thuộc phường Tân Dân 5 ha. Ngoài ra, có 1 mô hình liên kết nuôi thuỷ sản do Công ty CP Sản xuất và Thương mại Xuyên Việt chủ trì, doanh nghiệp cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản tại xã Nhân Huệ rộng 20 ha. Các vùng nuôi này được hình thành theo chủ trương thực hiện Đề án 06 của Thành ủy Chí Linh về “Nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, giai đoạn 2021-2025”.

Hằng năm, TP Chí Linh sẽ phát triển và mở rộng vùng thuỷ sản, trong đó chú trọng phát triển vùng sản xuất thuỷ sản an toàn theo hướng VietGAP bảo đảm yêu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; hình thành vùng thuỷ sản tập trung, phát triển giống thuỷ sản đặc sản nuôi hàng hoá, xây dựng chuỗi liên kết cung ứng, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản…

Thanh Hoa
Nguồn: Báo điện tử Hải Dương

2 thoughts on “Kinh tế tuần hoàn trong thủy sản: Góc nhìn từ ngành tôm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *