Thứ Tư, 21/06/2023, 8:00

Mỗi ký cá thát lát nguyên liệu người nuôi lãi hơn 10.000 đồng

Hiện giá cá thát lát nguyên liệu từ 72.000-75.000 đồng/kg. Ảnh: Báo Hậu Giang

Tính đến tháng 5-2023, diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh hơn 3.654ha, trong đó diện tích nuôi cá thát lát là 56,73ha, tăng 0,76ha so với cùng kỳ.

Hiện giá cá thát lát nguyên liệu từ 72.000-75.000 đồng/kg. Ảnh: Báo Hậu Giang
Hiện giá cá thát lát nguyên liệu từ 72.000-75.000 đồng/kg. Ảnh: Báo Hậu Giang

Hiện giá cá thát lát nguyên liệu từ 72.000-75.000 đồng/kg. Với giá cá này, sau khi trừ chi phí người nuôi còn lãi khoảng 10.000 đồng/kg. Việc xây dựng chuỗi giá trị sẽ giúp sản phẩm có “sức bền” khi cạnh tranh với nhiều loại chả cá nổi tiếng ở các địa phương khác.

Bên cạnh đó, mô hình nuôi cá thát lát thương phẩm và sinh sản cũng giúp nhiều bà con có thu nhập từ 100-200 triệu đồng/ha/năm (trung bình 1ha người dân nuôi đạt từ 80-100 tấn). Vì vậy việc hình thành vùng nuôi chuyên canh không chỉ tạo nguồn nguyên liệu ổn định, vừa đảm bảo được chất lượng, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường.

Trình Phong

Nguồn: Báo Hậu Giang