Ếch trên, cá dưới – Thu nhập cao

Chị Đỗ Thị Bích Liên (người đứng giữa), xã Hồng Bạch với mô hình nuôi ếch bên trên, cá rô đồng bên dưới cho thu nhập cao.

Với cách làm sáng tạo nuôi ếch bên trên, cá rô đồng bên dưới, đồng thời dưới ao thả cá truyền thống, trên bờ trồng hòe, gia đình chị Đỗ Thị Bích Liên, xã Hồng Bạch (Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) thu lãi trên 200 triệu đồng/năm. Nhiều năm liền chị là điển hình phụ…