Nuôi ghép tổng hợp tôm, cua, cá trong ao sinh thái cây ngập mặn: Giảm thiểu rủi ro, bảo vệ và phục hồi cây ngập mặn

Cá dìa, cua xanh phù hợp nuôi ghép với tôm sú trong cùng ao nuôi. Ảnh: THÀNH NGUYÊN

Những năm gần đây, mô hình nuôi ghép tổng hợp tôm, cua, cá trong ao nuôi có cây ngập mặn đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, ổn định môi trường, giảm thiểu chất thải và dịch bệnh, đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Năm 2023, Trung tâm…