Lợi ích và thiết kế ao bán nổi trong nuôi trồng thủy sản

Lợi ích và thiết kế ao bán nổi trong nuôi trồng thủy sản

Thái Bình có lợi thế 3 mặt giáp sông, 1 mặt giáp biển, có bốn con sông lớn và nhiều hệ thống sông ngòi chảy qua là điều kiện thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản. Nhu cầu sử dụng thực phẩm thủy sản của nhân dân trong và ngoài tỉnh lớn. Xu hướng…