Ảnh hưởng nhựa đến giá trị dinh dưỡng của tôm thẻ

Ô nhiễm hạt vi nhựa (< 5 mm) (microplastic) là mối đe dọa lớn đối với môi trường và nó hiện đang nhận được sự chú ý đáng kể trên toàn thế giới. Sản lượng nhựa toàn cầu tăng từ 0,5 lên 322 triệu tấn sau 55 năm. Đặc biệt hiện nay nhựa ở dạng…