FSIS sẽ kiểm tra hệ thống ATTP đối với cá da trơn xuất khẩu của Việt Nam

Cơ quan Kiểm dịch và An toàn Thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS) -Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ sang Việt Nam đánh giá hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cá da trơn xuất khẩu của Việt Nam. Theo Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy…