Nỗ lực xây dựng vùng nuôi tôm nước lợ an toàn dịch bệnh

Thu hoạch tôm thẻ chân trắng đạt năng suất cao theo mô hình nuôi ứng dụng công nghệ cao ở tỉnh Sóc Trăng.

ĐBSCL là vùng nuôi tôm nước lợ lớn nhất của cả nước. Vụ mùa nuôi tôm 2023, các tỉnh ven biển ĐBSCL đạt diện tích nuôi, sản lượng thu hoạch ước tính tăng so với năm 2022. Ngay từ đầu vụ, kế hoạch nuôi trồng phù hợp theo từng địa phương; công tác kiểm soát,…