Bệnh do vi khuẩn trên cá nuôi lồng, bè và biện pháp phòng trị

 Bệnh do vi khuẩn Aeromonas spp. trên cá nuôi lồng – Tác nhân gây bệnh: Vi khuẩn Aeromonas spp. – Đối tượng nhiễm bệnh: Tất cả các loài cá nuôi nước ngọt, cá nhiễm bệnh ở tất cả các giai đoạn phát triển của cá. – Dấu hiệu bệnh: Cá ăn ít, trên thân xuất…