AB Vista Asia PTE & Behn Meyer Việt Nam: Cải thiện nguyên liệu thay thế trong thức ăn chăn nuôi thủy sản

(Aquaculture.vn) – Vừa qua, tại TP Cần Thơ, Công ty AB Vista Asia PTE và Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo cung cấp giải pháp cải thiện nguyên liệu thay thế trong công thức thức ăn chăn nuôi thủy sản cho các nhà máy thức ăn thuỷ sản…