A-Coverost: Cải thiện sức đề kháng của tôm thẻ chân trắng nhiễm EHP

Hình 1. Chu trình lây nhiễm của Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) (Theo Chaijarasphong & cs., 2021)

(Aquaculture.vn) – Nguyên cứu tác động của thức ăn mới A-Coverost làm giảm sự nảy mầm của bào tử EHP và tác động liên quan đến năng suất hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng. Các thử nghiệm in vitro và in vivo đã chứng minh tiềm năng của một giải pháp phòng ngừa để kiểm…