Thứ Hai, 17/10/2022, 14:06

Thiết kế hệ thống nuôi cấy vi tảo chi phí thấp

Đây là nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Protist, các nhà khoa học ở trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM và các cộng sự đã giới thiệu hệ thống nuôi cấy tảo có hai lớp xốp nghiêng (TL-PSBR) đơn giản và tiết kiệm chi phí để nuôi cấy loài vi tảo N. oculata.

Vi tảo Nannochloropsis oculata. Ảnh: retail.ru

Là nguồn thức ăn cho luân trùng, ấu trùng cá và giáp xác, N. oculata có vai trò quan trọng trong ngành thủy sản. Phương pháp sản xuất N. oculata phổ biến nhất hiện nay là nuôi trong ao mở. Tuy nhiên, ánh sáng và CO2 trong ao nuôi thường phân bố không đều, ảnh hưởng đến năng suất, tiêu tốn nhiều năng lượng.

Để khắc phục hạn chế này, nhóm nghiên cứu đã thiết kế hệ thống nuôi cấy tảo có hai lớp xốp nghiêng sử dụng ánh sáng LED để nuôi cấy N. oculata. Cụ thể, họ đã sử dụng vật liệu nền là giấy kraft với định lượng 220g/m2, để góc nghiêng 15 độ, cường độ ánh sáng 140 µmol photon m2/s, chu kì sáng – tối là 6-6 giờ.

Họ đã thử nghiệm nuôi trồng trong 14 ngày và thu được sinh khối tảo lớn với hàm lượng dinh dưỡng cao. Tổng sinh khối tảo khô thu được trong vùng trồng là 75,5g/m2, với năng suất trung bình đạt 6,3g/m2/ngày. Về hàm lượng dinh dưỡng, tảo khô chứa 3% axit eicosapentaenoic, 3,7% axit palmitoleic và 513 mg/kg vitamin E.

Thanh An
Báo Khoa Học Phát Triển