Thứ Tư, 29/03/2023, 11:00

Quảng Ninh: Hơn 1 triệu phao xốp cần chuyển đổi sang phao nhựa

Quảng Ninh đang chuyển từ phao xốp sang phao nhựa thân thiện hơn với môi trường

(Aquaculture.vn) – Theo nguồn tin địa phương, 1.203.997 là số phao xốp cần chuyển đổi sang phao nhựa tại Quảng Ninh

Quảng Ninh đang chuyển từ phao xốp sang phao nhựa thân thiện hơn với môi trường
Quảng Ninh đang chuyển từ phao xốp sang phao nhựa thân thiện hơn với môi trường (Ảnh: Huy Bình)

Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đến nay các địa phương đã chuyển đổi được 50% tổng số phao xốp. Việc chuyển đổi sử dụng vật liệu nổi HDPE trong nuôi trồng thủy sản được coi là giải pháp để quản lý, rà soát và giám sát chặt chẽ, giảm thiểu rác thải từ các vật liệu không thân thiện, không bền vững, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái vùng biển.

Để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi phao xốp sang vật liệu nổi đạt chuẩn, tỉnh cần có những cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích của tỉnh và các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm vật liệu để tháo gỡ khó khăn cho người dân. Bên cạnh đó, vấn đề thu gom và tiêu hủy số phao xốp sau khi thay thế cũng cần được kiểm soát để đảm bảo quy định về môi trường.

Thu Hiền (Tổng hợp)