Thứ Hai, 12/09/2022, 8:30

Biofloc: Giảm hàm lượng protein trong khẩu phần ăn của tôm

(Aquaculture.vn) – Theo kết quả của một nghiên cứu mới, các vi sinh vật có trong biofloc có thể bù đắp lượng protein bị giảm trong khẩu phần ăn của tôm mà không ảnh hưởng đến năng suất của chúng.

Tôm được nuôi trong hệ thống biofloc

Khi nuôi tôm trong hệ thống biofloc, tôm tiêu thụ các vi sinh vật giàu protein trong nước, thay thế một phần protein bên ngoài trong khẩu phần ăn của chúng. Tuy nhiên, các hệ thống biofloc cần các nguồn carbon ngoại sinh để duy trì tỷ lệ carbon trên nitơ tối ưu cho phép các đàn vi sinh vật phát triển.

Nhiều nghiên cứu khác nhau đã đánh giá tác động của việc sử dụng các nguồn carbon khác nhau, nồng độ và lượng hút vào thay đổi đối với chất lượng nước, hiệu suất tăng trưởng và khả năng sử dụng thức ăn của tôm. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm nhiều nguồn carbon cho hệ thống biofloc – bao gồm tinh bột, đường glucose, bã mía, mật mía, cám gạo, bột gạo, bột mì, bột sắn, hoa ngô, phụ phẩm nông nghiệp…

Mặc dù không phải tất cả các nguồn carbon đều hỗ trợ sản xuất biofloc với hiệu quả như nhau, nhưng một số chất nền carbon có khả năng hỗ trợ loại bỏ amoniac ra khỏi hệ thống.

Một số chất nền carbon rất thích hợp cho hệ thống biofloc vì khả năng loại bỏ amoniac khỏi hệ thống

Những phát hiện chính

Thành phần dinh dưỡng của biofloc bị ảnh hưởng nhiều bởi nguồn carbon. Tuy nhiên, có rất ít thông tin về ảnh hưởng của mức protein trong khẩu phần và việc bổ sung các nguồn carbon đối với năng suất tăng trưởng và miễn dịch của nuôi tôm. Việc sử dụng bột mì làm nguồn cacbon đã làm tăng chất béo và chất chiết xuất không chứa nitơ trong biofloc.

Kết quả của nghiên cứu này cho thấy rằng các nguồn carbon và mức độ protein khác nhau thực sự có thể ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của biofloc. Điều này cho thấy rằng khi tôm thẻ chân trắng được nuôi trong hệ thống công nghệ biofloc, mức protein trong khẩu phần có thể giảm từ 450g xuống 350g protein với hiệu suất tăng trưởng và khả năng sử dụng thức ăn của tôm được cải thiện.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng phương pháp xử lý biofloc sử dụng bột mì làm nguồn carbon có thể bù đắp cho việc giảm lượng protein trong khẩu phần ăn của tôm thẻ chân trắng và duy trì hiệu suất kỹ thuật nuôi cao.

Ngọc Anh (lược dịch)