Thứ Hai, 27/03/2023, 11:00

Nuôi cua biển trên cạn cho lợi nhuận tăng hơn 50%

Nguồn nước mặn xả vào mỗi hộp nuôi cua đều được kiểm soát chất lượng. Ảnh: Nhóm nghiên cứu
Nguồn: VnExpress.net