Thứ Tư, 1/12/2021, 7:00

Hà Nội đầu tư 180,2 tỷ đồng nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi, thủy sản

Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi và thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025, kèm theo Quyết định số 4958/QĐ-UBND.

Ảnh minh họa

Mục tiêu Kế hoạch phát triển sản xuất giống vật nuôi, thủy sản và thương phẩm ở các xã, vùng trọng điểm, nuôi trồng tập trung, phát huy tiềm năng, lợi thế của các vùng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, sản xuất theo hưởng an toàn sinh học, an toàn thực phẩm, sản phẩm được truy suất nguồn gốc gắn với chuỗi. Đồng thời, góp phần thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao đời sống nông dân, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp Hà Nội theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững.

Đối với nuôi trồng thủy sản thành phố sẽ chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất giống, chủ trang trại từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất giống thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phấn đấu đến năm 2025, năng suất vùng nuôi trồng thủy sản tăng từ 10-15%; sản lượng sản xuất thủy sản tăng lên 2.500 tấn. Giá trị sản xuất tăng từ 200-300 triệu đồng/ha.

Bên cạnh đó, các tổ chức/cá nhân có hoạt động nuôi trồng thủy sản trong quy hoạch sẽ được hỗ trợ chuyển giao phát triển sản xuất (giống, vật tư thiết yếu) với quy mô diện tích 100ha nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ nâng cao trình độ kỹ thuật, chọn lọc công nghệ, con giống chất lượng cao, thức ăn và vật tư thiết yếu cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch là 180,2 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách thành phố là 147,7 tỷ đồng và kinh phí của các tổ chức, cá nhân,.. là 32,5 tỷ đông triệu đồng.

Kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi và thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025 được triển khai giúp thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp Hà Nội theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững còn mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: đối với thủy sản, năng suất vùng nuôi trồng thủy sản tập trung từ 10-12 tấn/ ha tăng lên 16 – 18 tấn/ha, với giá trị hiện nay tăng 200 – 300 triệu/ha, tổng 100 ha tăng thêm từ 20 – 30 tỷ đồng.

Mặt khác, hiệu quả xã hội nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ thú y tại cơ sở; cung cấp sản phẩm chăn nuôi, thủy sản an toàn được kiểm soát cho người tiêu dùng; tận dụng được diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cỏ và sử dụng phụ phẩm nông nghiệp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định.

Thanh Thủy

Tổng Cục Thủy sản

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *