Thứ Năm, 20/07/2023, 8:00

Cá chạch bùn cho lãi trên 220 triệu đồng/ha

Trọng lượng cá chạch thương phẩm từ 35 - 40 con/kg, giá bán từ 75.000 - 85.000 đồng/kg

Cá chạch bùn lớn nhanh, chống chịu bệnh tốt. Đặc biệt mô hình nuôi cá có nhiều ưu điểm so với cá truyền thống và phù hợp điều kiện của Hải Dương.

Các đại biểu tham quan và đánh giá mô hình nuôi chạch bùn tại xã Cổ Bì (Bình Giang)
Các đại biểu tham quan và đánh giá mô hình nuôi chạch bùn tại xã Cổ Bì (Bình Giang)

Đây là đánh giá của Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Khảo nghiệm giống (Sở Khoa học và Công nghệ) về kết quả thực hiện mô hình dịch vụ công “Chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nuôi cá chạch bùn thương phẩm” tổ chức sáng 17.7.

Mô hình được thực hiện trên quy mô 1 ha với số lượng 400.000 con tại 3 xã thuộc các huyện Bình Giang, Ninh Giang, Nam Sách. Sau 3 tháng nuôi, chạch bùn có thể cho thu hoạch với lợi nhuận cao. Hiện mỗi cân cá chạch thương phẩm có trọng lượng từ 35 – 40 con, giá bán từ 75.000 – 85.000 đồng; cho lãi trên 220 triệu đồng/ha, cao hơn nhiều so với các loại cá truyền thống khác.

Trọng lượng cá chạch thương phẩm từ 35 - 40 con/kg, giá bán từ 75.000 - 85.000 đồng/kg
Trọng lượng cá chạch thương phẩm từ 35 – 40 con/kg, giá bán từ 75.000 – 85.000 đồng/kg
Theo đánh giá của Ban chủ nhiệm dịch vụ công, cá chạch bùn có nhiều ưu điểm, phù hợp điều kiện của Hải Dương. Đặc biệt, cá có tốc độ lớn nhanh, chống chịu bệnh tốt, thời gian nuôi ngắn nên đẩy nhanh được tốc độ quay vòng ao.
Trần Hiền
Nguồn: Báo điện tử Hải Dương