Thứ Ba, 29/08/2023, 16:00

Phụ gia thức ăn Novacq: Tiềm năng vượt trội về tăng trưởng và tỷ lệ sống trên tôm thẻ chân trắng

Thức ăn được sản xuất và sử dụng trong nghiên cứu

(Aquaculture.vn) Hiệu quả của phụ gia thức ăn Novacq trên tôm thẻ chân trắng được nghiên cứu bởi Tập đoàn Việt Úc và CSIRO chứng minh sự vượt trội của sản phẩm so với chế độ ăn đối chứng về cả tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm.

NovacqTM, một chất phụ gia sinh khối vi sinh vật được phát triển bởi Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng chung (CSIRO) của Úc giúp tăng cường tăng trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và sức khỏe tổng thể của tôm. Novacq được sản xuất và thẩm định tại Việt Nam bởi Tập đoàn Việt Úc.

Thiết lập thử nghiệm

Thử nghiệm kiểm soát trong phòng thí nghiệm, tôm giống có trọng lượng từ 0,35 – 0,55g với mật độ thả 10 con/bể (30L) trong 6 tuần. Chất lượng nước được duy trì trong phạm vi tối ưu cho loài, nhiệt độ nước 28–29oC. Tôm được cho ăn 6 lần/ngày (hai lần cho ăn bằng tay và bốn lần sử dụng máy cho ăn tự động) trong suốt quá trình thử nghiệm.

Thử nghiệm quy mô thí điểm được sử dụng để xác nhận kết quả từ các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và so sánh hiệu quả của chế độ ăn thử nghiệm với chế độ ăn thương mại. Các thử nghiệm được tiến hành trong hệ thống có mái che, mỗi phòng có 20 bể 7m3 , tôm hậu ấu trùng (PL12) được thả từ 1.000 – 2.300 con/bể (mật độ thả 150 – 300 tôm/m2). Tôm được cho ăn bằng tay 5 lần/ngày, trong 91 ngày. Các thông số chất lượng nước, bao gồm amoniac, độ cứng cacbonat, pH, độ mặn, DO và nhiệt độ, được đo thường xuyên. Sau khi hoàn thành thử nghiệm, 100 con tôm trong mỗi lần lặp lại được cân riêng và 50 con trong số đó được gửi đi đánh giá màu sắc, trước và sau khi nấu.

Thức ăn được sản xuất và sử dụng trong nghiên cứu
Thức ăn được sản xuất và sử dụng trong nghiên cứu

Hiệu quả của Novacq

Trong các thử nghiệm quy mô nhỏ, Novacq vượt trội hơn so với chế độ ăn đối chứng dẫn đến tôm lớn hơn (trung bình 4g) và tỷ lệ sống cao hơn 25%. Đồng thời, tôm được cho ăn chất phụ gia này cũng hoạt động tốt hơn những con được cho ăn thức ăn thương mại.

Trong các thử nghiệm quy mô lớn hơn, hiệu quả tương tự của Novacq đã được quan sát thấy, sản phẩm vượt trội so với đối chứng về tỷ lệ sống, sinh khối cuối cùng và tỷ lệ chuyển đổi thức ăn.

Hiện tại, một số thử nghiệm nhỏ và quy mô thí điểm đang được tiến hành để đánh giá các yếu tố: chất lượng thành phần và hiệu quả của phụ gia thức ăn, tỷ lệ đưa vào, khả năng tiêu hóa, công thức thức ăn, quản lý thức ăn và chất lượng sản phẩm cuối cùng. Kết quả của thử nghiệm nghiên cứu ở quy mô thí điểm cho phép tự tin hơn trong việc áp dụng kết quả nghiên cứu ở quy mô công nghiệp.

 Thu Hiền (Theo Thefishsite)