Văn bản

  • Không có chuyên mục

Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2025

Ảnh minh họa

(Aquaculture.vn) – Ngày 8/5/2024, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 1298/QĐ-BNN-KN phê duyệt danh mục dự án khuyến nông Trung ương, trong đó có 11 dự án khuyến ngư thực hiện từ năm 2025-2027. Nuôi tôm thẻ chân trắng có 3 dự án bao gồm: 1/ Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân…