Thứ Ba, 8/08/2023, 16:00

Giá bán thấp, người nuôi tôm chưa thả nuôi đợt mới

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Trà Vinh chỉ mới có trên 75% người dân thả nuôi tôm do giá bán thấp và thời tiết không thuận lợi. Ảnh: Hoàng Lộc
Nhiều người nuôi tôm thẻ ở tỉnh Trà Vinh chưa thả nuôi sau thu hoạch vì thời tiết bất lợi và lo lắng vì giá tôm giảm từ 20 – 30% trong nhiều tháng qua.

2 thoughts on “Kinh tế tuần hoàn trong thủy sản: Góc nhìn từ ngành tôm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *