Thứ Hai, 29/08/2022, 15:47

Dự thảo Danh mục một số giống thủy sản cần thiết nhập khẩu

Bộ Nông nghiệp và PTNT đang lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan về Dự thảo Thông tư ban hành “Danh mục giống vật nuôi, giống thủy sản, giống cây trồng cần thiết nhập khẩu”. Đây là cơ sở để các tổ chức, cá nhân được miễn thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ảnh minh họa

Theo đó, danh mục “Danh mục giống vật nuôi, giống thủy sản, giống cây trồng cần thiết nhập khẩu” phải đáp ứng đồng thời cả 03 tiêu chí gồm: trong nước chưa sản xuất được; cần thiết nhập khẩu và phục vụ trực tiếp cho hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

Đối với lĩnh vực thủy sản, theo dự thảo có 06 nhóm đối tượng thuộc lĩnh vực thủy sản đưa vào danh mục cần thiết nhập khẩu, cụ thể: nhóm cá mú (cá song); cá chình; tôm hùm đá và các loại tôm biển; tôm hùm loại khác; rong bắp.

Những nhóm đối tượng trên do hiện nay trong nước chưa chủ động được nguồn giống bố mẹ và các đối tượng trên cần thiết nhập khẩu để phục vụ trực tiếp Chương trình nuôi biển đã được Thủ tướng phê duyệt.

Việc ban hành danh mục “Danh mục giống vật nuôi, giống thủy sản, giống cây trồng cần thiết nhập khẩu” làm căn cứ để xác định đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Điều 18 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Chi tiết xem tại:http//tongcucthuysan.gov.vn

Văn Thọ

Tổng cục Thủy sản