Thứ Năm, 15/06/2023, 17:00

Diện tích nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng duy trì 57.000ha vào năm 2030

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: THÚY LIỄU

Chiều ngày 12/6, tại UBND tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Vương Quốc Nam – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng báo cáo Đề án Phát triển nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2023 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban ngành và các địa phương có liên quan.

Diện tích nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng duy trì 57.000ha vào năm 2030
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: THÚY LIỄU

Đề án phát triển nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2023 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng làm chủ đầu tư. Đề án sẽ triển khai thực hiện tại các huyện: Trần Đề, Mỹ Xuyên, Cù Lao Dung, Long Phú và thị xã Vĩnh Châu. Kinh phí thực hiện đề án hơn 27 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hơn 17 tỷ đồng và nguồn vốn xã hội hóa hơn 10 tỷ đồng.

Theo đó, đề án định hướng sẽ xây dựng 90 mô hình điểm chủ đạo, phù hợp với từng tiểu vùng sản xuất trong 3 năm triển khai dự án, được kiểm soát chặt chẽ về môi trường và dịch bệnh. Phấn đấu 100% cơ sở nuôi, hộ nuôi đảm bảo điều kiện về nuôi trồng thủy sản và được cấp mã số ao nuôi, đối tượng nuôi chủ lực đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc phục vụ xuất khẩu.

Tham gia trình diễn mô hình được đào tạo và được cấp chứng chỉ đào tạo, sau khi kết thúc chương trình đào tạo; có 100% ban quản trị các hợp tác xã thủy sản, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được tập huấn nâng cao năng lực quản lý. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của 20 hợp tác xã để đạt các chứng nhận VietGAP; xây dựng chuỗi liên kết giữa các bên liên quan từ khâu đầu vào đến khâu tiêu thụ sản phẩm.

Đề án có mục tiêu đến năm 2025 là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành hàng thủy sản của tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025 bình quân đạt 2,74%/năm và đạt 5,1%/năm (năm 2025). Phấn đấu sản lượng nuôi tôm nước lợ đạt 233.800 tấn (năm 2025), với giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 1 tỷ USD. Năm 2030, diện tích thả nuôi tôm nước lợ duy trì 57.000ha, bao gồm 3.000ha tôm siêu thâm canh; 44.000ha tôm thâm canh, bán thâm canh; 10.000ha tôm lúa, tôm quảng canh cải tiến. Sản lượng nuôi tôm nước lợ đạt 311.428 tấn, tốc độ tăng trưởng đạt 6,7%/năm.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vương Quốc Nam yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng rà soát lại toàn bộ bố cục đề án trên cơ sở nghiên cứu cụ thể từng phần nội dung, kết cấu trong đề án để điều chỉnh, sắp xếp từng mục lục hợp lý hơn.

Cập nhật thêm số liệu diện tích nuôi tôm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; đánh giá về thực trạng nuôi tôm của tỉnh về những thuận lợi, khó khăn và giải pháp nuôi tôm; bổ sung thêm phần nội dung thực hiện đề án; rà soát lại từng hợp phần trong đề án và các giải pháp triển khai các hợp phần của đề án; rà soát lại định hướng, mục tiêu đề án. Về hiệu quả kinh tế – xã hội cũng cần sắp xếp lại vị trí trong đề án cho phù hợp…

Thúy Liễu

Nguồn: Báo Sóc Trăng

2 thoughts on “Kinh tế tuần hoàn trong thủy sản: Góc nhìn từ ngành tôm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *