Thứ Bảy, 10/07/2021, 10:57

Cà Mau chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Để kịp thời chấn chỉnh biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, nuôi trồng thủy sản, UBND tỉnh Cà Mau ban hành quy định về sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản ở tỉnh.

Nông dân Cà Mau thu hoạch cua nuôi trong vuông để xuất biển. (Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN)

Tỉnh Cà Mau hiện có diện tích đất nuôi trồng thủy sản hơn 300.000ha; trong đó, diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến hơn 158.000ha, diện tích nuôi tôm thâm canh gần 8.600ha.

Tuy vậy, nếu người dân không thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, nuôi trồng thủy sản. Cụ thể là trong việc cải tạo sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản sẽ dẫn đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước phục vụ cho hoạt động sản xuất tại các vùng nuôi.

Nhằm để kịp thời chấn chỉnh vấn đề trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quy định về sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND tỉnh ngày 6/7/2021.

Theo ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, Quyết định 17 của Ủy ban Nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 24/7/2021 nhằm điều chỉnh, quy định về sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản và trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường thông qua việc sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi thủy sản trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất gắn chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, nâng cao nhận thức pháp luật về thủy sản, giống vật nuôi, tiêu chuẩn của ngành và các quy định khác có liên quan. Đặc biệt, là tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tuân thủ thực hiện đúng các quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm trong nuôi trồng thủy sản.

Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi thực hiện sên, vét đất bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản phải thực hiện tốt quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng về thiết kế khu chứa đất, bùn, chất thải; quy trình xử lý bùn, chất thải, nước thải trong quá trình sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi thủy sản.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các lực lượng quản lý chuyên ngành về nuôi thủy sản, quản lý bảo vệ rừng; thanh tra chuyên ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản. Từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường, xâm hại đến tài nguyên rừng./.

Kim Há
Nguồn: TTXVN/Vietnam+