Thứ Ba, 6/04/2021, 0:52

Bộ NN&PTNT: Tổ chức thực hiện chương trình sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc thủy sản

Bộ NN&PTNT: Tổ chức thực hiện chương trình sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc thủy sản

Ngày 23/3/2021, Bộ NN&PTNT kết hợp với Tổng cục Thủy sản đã ban hành thông báo “Mời đăng ký tham gia chương trình sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc giống thủy sản năm 2021”.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản theo hướng công nghiệp hiện đại nhằm cung cấp cho sản xuất đủ giống có năng suất, chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu; góp phần thực hiện thành công định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Về nội dung

Cụ thể, các loại giống gốc, yêu cầu kỹ thuật cơ bản và số lượng sản phẩm giống gốc thủy sản thuộc chương trình năm 2021 như sau:

TT Loại giống gốc Sản phẩm giống gốc (cm/con) Đơn vị tính Số lượng sản phẩm giống gốc

giao nộp dự kiến

Yêu cầu kỹ thuật (giống nuôi thương phẩm)
1 Cá Lăng chấm 4 – 6 cm/con con 72.000 TCCS

01:2019/TCTS

2 Cá Nheo mỹ 3 – 5 cm/con con 833.000 TCCS

02:2019/TCTS

3 Cá Chiên 6 – 8 cm/con con 49.050 TCCS

07:2019/TCTS

4 Cá Chạch sông 6 – 8 cm/con con 69.000 TCCS

06:2019/TCTS

5 Cá Chép

Hungary

6 – 8 cm/con con 3.780.000 TCCS

04:2019/TCTS

6 Cá Chép

Indonesia

6 – 8 cm/con con 165.000 TCCS

04:2019/TCTS

7 Cá Chép Việt

Nam

6 – 8 cm/con con 1.275.000 TCCS

04:2019/TCTS

8 Cá Bỗng 5 – 7 cm/con con 115.000 TCCS

03:2019/TCTS

9 Cá Chẽm 5 – 7 cm/con con 647.500 TCCS

08:2019/TCTS

10 Cá Song chấm

nâu

8 – 9 cm/con con 197.500 TCCS

10:2020/TCTS

11 Cá Chim vây

vàng (loài vây ngắn)

5 – 7 cm/con con 950.800 TCCS 05:2019/TCTS
12 Cá Chim vây

vàng (loài vây dài)

5 – 7 cm/con con 583.500 TCCS 05:2019/TCTS
13 Cá Song chuột 4 – 6 cm/con con 61.200 TCCS

09:2020/TCTS

Về điều kiện tham gia

  • Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia cần có chức năng/ ngành nghề kinh doanh phù hợp với sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích;
  • Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản phù hợp với đăng ký thực hiện;
  • Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trong sản xuất đối tượng đăng ký thực hiện;
  • Có đàn cá bố, mẹ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như nguồn gốc, số lượng đàn cá bố mẹ, ngoại hình, màu sắc cơ thể, trạng thái hoạt động, tuổi cá bắt đầu cho sinh sản, thời gian sử dụng cá bố mẹ sau thành thục lần đầu, khối lượng cá bố mẹ, số lần sinh sản trong 1 năm, tình trạng sức khỏe cá bố mẹ.
  • Có quy trình sản xuất giống gốc loại giống gốc đăng ký thực hiện được phê duyệt.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại:

https://tongcucthuysan.gov.vn/Portals/0/TB%20401_2021.pdf

PH

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận