Thứ Sáu, 11/08/2023, 16:00

Inforgraphic: Tình hình dịch bệnh trên tôm trong 6 tháng đầu năm 2023

Bảng chi tiết về bệnh hoại tử gan tụy cấp tính và bệnh đốm trắng trên tôm nuôi trong 6 tháng đầu năm 2023

2 thoughts on “Kinh tế tuần hoàn trong thủy sản: Góc nhìn từ ngành tôm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *