Sử dụng điện mặt trời trong nuôi tôm

Mô hình sử dụng điện mặt trời để vận hành hệ thống quạt, oxy của ông Hoặt. Ảnh: C.L

Hiện nay, việc đầu tư phát triển điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu khá nhiều, đặc biệt là phục vụ cho nuôi trồng thủy sản, trang trại chăn nuôi. Nhờ điều kiện khí hậu đặc trưng, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã đầu tư và…