Những thiết bị cần thiết cho ao nuôi tôm thâm canh

Những thiết bị cần thiết cho ao nuôi tôm thâm canh

(Aquaculture.vn) – Để giảm bớt công sức nuôi tôm cũng như tìm kiếm giải pháp thúc đẩy năng suất, chất lượng tôm tốt nhất buộc người nuôi phải ứng dụng các công nghệ hiện đại, sử dụng các thiết bị nuôi tiên tiến. Các thiết bị nuôi tôm là một yếu tố rất quan trọng, đóng…