Cách nhận biết ao nuôi thiếu khoáng

(Aquaculture.vn) –  Khoáng là yếu tố quan trọng trong ao nuôi, quyết định tỷ lệ sống và tăng trưởng của tôm. Vậy làm thế nào để biết tôm trong ao nuôi thiếu khoáng, dưới đây là một số cách nhận biết. Khoáng cho tôm bao gồm các loại khoáng chất như: CaCl2 , MgCl2 ,…