Nuôi thành công cua biển trên núi

Cua lột vỏ hay còn gọi là cua cốm nuôi ở cơ sở của anh Cảnh trước thời điểm chuẩn bị xuất bán. Ảnh: Hải Đăng.

Cách biển tới 500km, mô hình nuôi cua biển trong nhà đầu tiên ở miền núi Lào Cai được triển khai thành công. Điểm đặc biệt là nguồn nước nuôi cua được tự pha chế. Anh Nguyễn Bá Cảnh ở phường Bắc Cường (TP Lào Cai) là người đầu tiên nuôi thành công cua biển trên giàn…