Algimun®: Giải pháp tăng cường miễn dịch tự nhiên cho vật nuôi từ Olmix

Hội thảo chủ đề “Những cải tiến của tảo biển giúp tăng cường tính nguyên vẹn của đường ruột và miễn dịch của vật nuôi” của Olmix ngày 18/10 tại TP. Hồ Chí Minh

(Aquaculture.vn) – Ngày 18/10/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Olmix Asialand Việt Nam (Olmix) đã tổ chức thành công hội thảo dinh dưỡng miễn dịch với chủ đề: “Những cải tiến của tảo biển giúp cải thiện tính nguyên vẹn của đường ruột và miễn dịch của vật nuôi”. Tham dự hội thảo…