Có thể giảm tỷ lệ nhiễm EHP trên tôm?

Biện pháp kiểm soát để giảm thiểu mầm bệnh do EHP gây ra là cần thiết. Ảnh: anbinhbio.com

Ký sinh trùng Enterocytozoon hepatopenaei (EHP), hiện đang là một trong số những bệnh phổ biến trong các mô hình nuôi tôm hiện nay. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ sinh trưởng và phát triển của tôm thẻ chân trắng và thiệt hại kinh tế cho người nuôi tôm. Chính vì vậy biện pháp kiểm…