Thứ Tư, 25/08/2021, 8:30

Quảng Trị: Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản giai đoạn 2021-2030

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản, đảm bảo phát triển chăn nuôi thủy sản hiệu quả, bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2134/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nội dung nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản, gồm: Phòng bệnh và khống chế có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm đang lưu hành; Xây dựng một số vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh để phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu; Tăng cường năng lực chuẩn đoán, xét nghiệm bệnh thủy sản; Tăng cường năng lực quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.

Để thực hiện tốt Kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ban, ngành tổ chức thực hiện các nội dung sau:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để xây dựng Kế hoạch của địa phương; huy động lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, kiểm soát số lượng, chất lượng con giống đưa về địa phương, xử lý các trường hợp con giống đưa về địa phương chưa được kiểm dịch, nắm số lượng các cơ sở sản xuất giống và diện tích thả nuôi tại địa bàn quản lý. Triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch, đặc biệt công tác giám sát, phát hiện, báo cáo, xử lý ổ dịch theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Trực tiếp tổ chức triển khai và kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn chuyên môn về các biện pháp phòng chống dịch; cung ứng hóa chất hỗ trợ dập dịch, triển khai phương án, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng phối hợp với các địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch; kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác kiểm dịch vận chuyển, giám sát việc triển khai phương án phòng chống dịch tại các địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh con giống, kế hoạch nuôi trồng thủy sản tại các địa phương. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa phương về kết quả giám sát dịch bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi, kết quả quan trắc môi trường để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc.

Các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan căn cứ phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp thực hiện Kế hoạch đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đặc biệt khi có dịch bệnh xảy ra.

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản cần phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn về phòng, chống một số bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi trên động vật thủy sản nuôi, tuân thủ mùa vụ thả nuôi theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát thủy sản trong suốt quá trình thả nuôi và phải báo cáo ngay cho chính quyền cấp xã và cơ quan thú y khi phát hiện thủy sản có dấu hiệu bất thường, nghi ngờ dịch bệnh. Thực hiện các biện pháp chống dịch theo quy định và chấp hành hướng dẫn của cơ quan thú y; Chỉ được phép sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, kháng sinh, hóa chất nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố; Chỉ sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng và có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền, hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc lấy mẫu giám sát dịch bệnh, lấy mẫu quan trắc môi trường.             Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh về thực hiện Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2030.

Ánh Nguyệt

Nguồn: Tongcucthuysan.gov.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *