Thứ Năm, 15/07/2021, 11:00

Mục tiêu xuất khẩu thủy sản đạt 8,5 USD

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2021 đạt trên 4,1 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu phấn đấu hết năm đạt 8,5 tỷ USD.

Nguồn: Nongnghiep.vn

 Tags: thủy sản xuất khẩu tôm tổng cục Thủy sản